معرفی کتاب مرگ قسطی

مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده بزرگ فرانسوی در سال ۱۹۳۶ منتشر شده است. او اولین رمان خود – کتاب سفر به انتهای شب – را در ۳۸ سالگی در ۱۹۳۲نوشت که جامعه ی ادبی را انگشت به دهان کرد.

آنچه سلین ترسیم می کند واقعیت نیست، وهم و هذیانی است که واقعیت برمی انگیزد. – اندره ژید

در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

از زمان جنگ تا حالا جنون همینطور در تعقیبم بوده، یک بند به مدت بیست و دو سال. معرکه است. هزار جور سر و صدا و قشقرق و هیاهو را روم امتحان کرده. اما من از خودش هم سریع تر هذیان بافته ام. رویش را کم کرده ام.

کتاب مرگ قسطی

در مرگ قسطی با یک رمان ۷۲۴ صفحه ای روبه رو هستیم که ۶۰ صفحه اول شاید از هم گسیخته و از یک شاخه به شاخه ای دیگر پریدن نویسنده به نظر بیاید.

در ۶۰ صفحه اول نویسنده دردل می کند و از حرفه اش – که پزشکی است – از گوستن سابایو که او هم پزشک است و هم پسر خاله اش، از منشی پیرش از خواهرزاده منشیش و همچنین از مادرش و از رمان افسانه واری که گمشده، شکایت می کند.

در این ۶۰ صفحه گاهی چند پاراگراف مرتب و مربوط بهم داریم و گاه چند صفحه به ریخته و هذیان وار.

از صفحه ۶۱ به بعد با داستان کودکی فردینان – شخصیت اصلی کتاب – طرف هستیم که بی شباهت با زندگی خود سلین نیست و چه بسا اتوبیوگرافی خود سلین است.


تعابیر نویسنده در توصیف مادر، مادربزرگ و مخصوصاً پدرش از فراموش نشدنی ترین بخشهای کتاب مرگ قسطی به حساب می آید. انگار فردینان و پدرش یک جورایی در حال مبارزه هستند و در یک سوم ابتدایی شاهد مبارزه واقعیشان نیز خواهیم بود.

در این کتاب سلین زندگی را تحلیل می کند. می گوید همه انسانها زندگی می کنند تا بمیرند. گریزی از مرگ نیست و این زمان است که انسان را به مرگ نزدیک می کند. با این حال نوشته های او با این همه تلخی و گزندگی از چنان طنز قوی برخوردارند که خواننده ای را که  سخت غرق در خشونت متن است را دچار خنده ای تلخ می کند.

ژان پل سارتر معتقد است که سلین عادت به در افتادن با شر در عین پشت کردن به خیر دارد.خرید کتاب مرگ قسطی از حابوک

قسمت هایی از متن کتاب مرگ قسطی

کار ما، طبابت، کار پدر درآری ست. شب که می شود او هم رُسش کشیده ست. تقریبا همه سوالهایی می کنند که آدم را خسته می کند. چه فایده که تر و فرز کار کنی، چون باید بیست بار همه جزئیات نسخه را شرح بدهی.لذت می برند از این که آدم را به حرف بکشند، جان آدم را به لبش برسانند… هر توصیه و سفارشی که به اشان بکنی گوش نمی دهند، عین خیالشان نیست. اما می ترسند که مبادا به اندازه کافی براشان زحمت نکشی، برای اطمینان بیشتر پافشاری می کنند؛ بله بادکش، رادیولوژی، آزمایش خون… دست مالی و معاینه از بالا تا پائین… اندازه گیری همه چیز… فشار خون و از این مزخرف ها…

گوستن میگفت: «میتونی گاه به گاهی چیزهای خوب و خوشایند تعریف کنی… زندگی همیشه هم نکبت نیست.»

مادرم میز را می چید. یک بشقاب از دستش می افتاد. پدرم عصبانی می شد، خیز بر می داشت که کمکش کند. آشپزخانه آن قدر کوچک بود که هی می خوردیم این ور و آن ور. برای آدم عصبی ای مثل بابام جا نداشت…

روی سنگفرش های کت و کلفت، مادرم دستم را می گرفت و می کشید تا ازش عقب نمانم… آن قدر عجله داشتیم که من توی همان شلوارم خودم را سبک می کردم. اصلاٌ من تا سربازی همیشه کونم گهی بود، بس که همه جوانیم عجله داشتم.

پدرم مرد تنومند موبوری بود، برای هیچ و پوچ از کوره در می رفت، یک دماغ گرد مثل بچه شیر خوره و سبیل خیلی کلفتی داشت… فقط گرفتاری ها و بدبختی ها یادش می ماند که صد تا صد تا هم سرش آمده بود. وحشتناک ترین چیزها را پیش خودش مجسم می کرد… با چیزهایی که توی کله اش بود می شد بیست تا تیمارستان را پر کرد.   

مشخصات کتاب

  • کتاب مرگ قسطی
  • نویسنده: لویی فردینان سلین
  • ترجمه: مهدی سحابی
  • انتشارات: مرکز
  • تعداد صفحات: ۷۲۴
  • قیمت چاپ هجدهم: ۸۹۵۰۰ تومان
تصویر روی جلد کتاب اورجینال مرگ قسطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *