مراغه، خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، جنب اداره فرمانداری، پلاک ۲۱۷

تلفن تماس: ۳۷۲۲۴۲۰۱-۰۴۱