ادبیات علیه استبداد

72,500 تومان

نویسنده در کتاب پیش رو به روایت زندگی نویسنده مشهور روسی، بوریس پاسترناک، قبل و بعد از خلق رمان جنجالی “دکتر ژیواگو” می پردازد. پاسترناک با انتشار این رمان به ظاهر عاشقانه و در حقیقت معترض به شرایط سخت زندگی در روسیه پس از انقلاب اکتبر 1917و در دوران حکومت استبدادی استالین، خشم رهبران حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی را به سوی خود روان ساخت.