استالین

130,000 تومان

استالین عنوان کتابی است از ادوارد راژینسکی با ترجمه‌ی آبتین گلکار که در 728 صفحه و توسط انتشارات ماهی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Stalin: izn i smert، 2004. موضوع اصلی این کتاب استالین، یوسیف ویساریونوویچ، 1879 است.