انجمن شاعران مرده

40,000 تومان

اگه درباره مسئله ای مطمئن هستید ، خودتون رو وادارید که به یه نحو دیگه درباره ش فکر کنید ، حتی اگه بدونید این دیدگاه تازه شما نادرست یا احمقانه است. وقتی مطلبی می خونید ، تنها فکر نویسنده رو مدنظر قرار ندید کمی درنگ کنید و ببنید نظر خودتون درباره اون موضوع چیه؟