انقلاب در قرن بیست‌ویکم

26,500 تومان

200 رای دهندگان در فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا سیاست های موجود را به زباله دان انداخته اند. از این«نه» گفتن نیز گذاشتن سدی در برابر نیروهای بازار بود.و در همان سال جمعیت های مهاجر در سراسر فرانسه سر به داشتند. مردم،حتا در نقاط مرفه تر جهان زندگی سخت تر و نا امن تر به نظر می رسد.این اقتصادی در آغاز قرن جدید به از دست رفتن میلیون ها موقعیت شغلی در شده است و از احیای اقتصادی هم خبری نیست.

در انبار موجود نمی باشد