انور خوجه (مشت سرخ آهنین)

55,000 تومان

داستان زندگی مردی که برای 41 سال با بیرحمی توام با افسونگری بر کشور کوچک آلبانی حکومت کرد. قصه‌ای دراماتیک درباره دیکتاتور، چگونگی به قدرت رسیدنش، پاکسازی‌های خونین پارانوئیدی‌اش، و کشور فقیری که پس از مرگ دیکتاتور بر جا ماند. کتاب بلندی فوزیو فوق‌العاده است. همچون رمانی جنایی مبتنی بر تازه‌ترین اسناد نوشته شده است. کتابی که خواندنش برای هرکسی که می‌خواهد اروپای کمونیستی را درک کند و سازو کار به قدرت رسیدن دیکتاتوری را بفهمد ضروری است.