با اقتدار برخاستن آن هم وقتی زمین خورده اییم

48,000 تومان

این کتاب درباره‌ی دوباره برخاستن است.
وقتی در زندگی شجاع هستید، گاهی زمین می‌خورید.

وقتی داستان‌های زندگی‌مان را انکار می‌کنیم، آن‌ها تعریف‌مان می‌کنند. وقتی آن‌ها را از آنِ خودمان بدانیم می‌توانیم پایانی برای‌شان بنویسیم.
طبیعتِ آسیب‌پذیری ساده است: اگر به‌قدر کافی و به‌مدت کافی شجاع باشیم، بالاخره زمین می‌خوریم.
این کتاب درباره‌ی دوباره برخاستن است.