با (بی) باکتری/ زندگی با باکتری بهتر است یا بی باکتری؟

32,000 تومان