به کودکان کمک کنیم تا موفق شوند (چه چیز کارساز است و چرا)

29,000 تومان

پائول تاف در کتاب بین‌المللی و پرفروش خود یعنی «کودکان چگونه موفق می‌شوند» نشان داد که صفات فردی مانند پشتکار، کنترل فردی و پیروی از وجدان نقشی حیاتی در موفقیت کودکان ایفا می‌کنند.