بیروت-۷۵

12,000 تومان

بیروت ۷۵ رمانی از خانم غاده السمان با ترجمه محبوبه افشاری است. این رمان جایزه فولبرایت که یکی از مهم ترین جوایز علمی جهان است را از آن خود کرد.