تروتسکی کاهن معبد سرخ

120,000 تومان

«رابرت سرویس» نویسندۀ کتاب «تروتسکی کاهن معبد سرخ» استاد تاریخ روسیه در دانشگاه های آکسفورد و استنفورد است. این کتاب، اولین زندگینامۀ کامل تروتسکی ست که توسط یک نویسندۀ غیر تروتسکیست نوشته شده است.
کتاب تروتسکی در سال 2009 با کسب جایزۀ معتبرِ «داف کوپر» توجه فراوانی را معطوف به خود کرد، هرچند که با حملات تندی از سوی سازمانها و گروه های تروتسکیستی مواجه شد.
نویسنده با انگشت نهادن بر ضعف ها و قدرت های یکی از شاخص ترین چهره های انقلابی قرن بیستم سعی خود را کرده تا خواننده درک بهتری از تاریخ یک صد سال گذشتۀ روسیه و جهان داشته باشد.