جستارهایی درباره فروید

75,000 تومان

کتاب جستارهایی درباره فروید اثری است به ویراستاری جروم نوی، ترجمه سارا اسکندری و چاپ انتشارات ثالث. این کتاب به تفهیم، روشن سازی و رفع ابهام و کژتابی های موجود پیرامون نظریات و دیدگاه های فروید می پردازد و کارکرد و اعتبار اغلب ایده های او را در دنیای امروز تبیین می کند. فروید را با عنوان پدر علم روانکاوی می شناسند و از تاثیرگذارترین متفکران جهان مدرن می دانند؛ دیدگاه های او مخالفان و موافقان بسیاری دارد.