جستارهایی در باب عشق

33,000 تومان

کتاب جستارهایی در باب عشق، رمانی فلسفی و عاشقانه نوشته ی آلن دوباتن است که نخستین بار در سال 1993 به چاپ رسید. راوی داستان این رمان در پروازی از پاریس به لندن، عاشق دختری به نام کلوئی می شود. او کاملاً می داند که شیفته و دلباخته ی موهای خرمایی، چشمان سبز و نظرات کلوئی درباره ی کتاب «هستی و زمان» اثر هایدگر شده است. آلن دوباتن در این داستان به یاد ماندنی، به شکلی ژرف و شگفت انگیز به تحلیل و بررسی احساسات درگیر در رابطه ای عاشقانه می پردازد؛