جوان خام

110,000 تومان

موضوع امید بخشی که داستان با آن آغاز می گیرد، یعنی تلاش های نوجوان خام و بی تجربه – پسری نامشروع – برای اینکه در قلب پدرش، به نام ورسیلوف که او را ظالمانه رها کرده است، جایی برای خود بیابد، به شیوه یی جالب و کاملاً تازه که همیشه به نظر می رسد داستایوسکی قادر است آن را در رابطه با رویدادهای زمان کودکی و نوجوانی به خوبی بپروراند نوشته شده است.