خلاقیت در بازیگری

40,000 تومان

خلاقیت در بازیگری (آموزش کاربردی بازیگری با بررسی شیوه های بازیگران نامدار) [سینما] عنوان کتابی است از مهدی ارجمند که در 160 صفحه و توسط انتشارات نقش و نگار در سال 1392 به چاپ رسیده است.