داستان هایی از گلستان (قصه های دور)،(گلاسه)

10,000 تومان