دختر سروان

25,000 تومان

آلکساندرا پوشکین، نویسنده ی این کتاب، بنیان گذار شعر و ادب زبان روسی است. این داستان سرگذشت سرباز جوان پرشوری است که از زادگاه خود به سرزمین های دور می رود و به دختر سراوانی، دل می بازد.