در جستجوی طبیعت

55,000 تومان

کتاب «در جست‌وجوی طبیعت» نوشته‌ی «ادوارد ویلسون» را «کاوه فیض‌اللهی» به فارسی برگردانده است. ناشر در معرفی این اثر آورده است: «در جست‌وجوی طبیعت مقدمه‌ای خواندنی و قابل‌فهم برای آشنایی با یکی از بااستعدادترین دانشمندان جهان است. ادوارد ویلسون، شاید بیش از هر دانشمند دیگری در قرن ما، جانوران را در زیستگاه طبیعی‌شان زیر نظر گرفته و قوانین حاکم بر رفتار، سازمان اجتماعی و روابط‌شان را با محیط دریافته است