دگرگونی و بازتنظیم

22,000 تومان

در طول کتاب، رایش اصول، راهکارها و منابعی را پیشنهاد می‌دهد درباره این که چگونه ما می‌توانیم نگرش‌ّهای خود را نسبت به تحصیلات، زبان و … «دگرگون و بازتنظیم کنیم» و همچنین این که چگونه طرح کلی خود را در حمایت از مسائل اجتماعی که برای ما مهم هستند، بهبود بخشیم.