رقابت برای بردن؛ استراتژی چگونه کار می‌کند

39,000 تومان

پیروزی باید در قلب هر استراتژی باشد. به عقیده‌ ما، استراتژی مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از پنج انتخاب است: آرمان پیروزی، محل بازی، چگونه بردن، شایستگی‌های کلیدی و سیستم‌های مدیریت.

در انبار موجود نمی باشد