زندگی در سایۀ اساطیر

48,000 تومان

زندگی در سایه اساطیر عنوان کتابی است از جوزف کمبل با ترجمه‌ی هادی شاهی که در 312 صفحه و توسط انتشارات دوستان در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Myths to live by. موضوع اصلی این کتاب اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جوزف کمبل، کتاب‌های قدرت اسطوره(نشر مرکز)، تو، آن هستی(دوستان)، قهرمان هزار چهره(گل آفتاب)، اساطیر مشرق زمین(جوانه رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.