زوربای یونانی (گالینگور)

85,000 تومان

هر آدمی بوی مخصوص به خود را دارد . البته ما تشخیص نمی دهیم ، چون بوها باهم مخلوط می شوند و ما براستی نمی دانیم کدام یک بوی تو و کدام یک ازان من است … فقط می فهمیم که بوی گند می آید و این بو همان است که آن را ” بشریت ” می نامند