سفینۀ زندگی (پیتر کامنتزیند)

40,000 تومان

این اثر نخستین رمان «هرمان هسه»، نویسندة مشهور آلمانی است که در سال 1904 میلادی با عنوان «پیتر کامنتزیند» منتشر شد.