سیر حکمت در اروپا

85,000 تومان

سیر حکمت در اروپا کتابی از محمدعلی فروغی است که جلد اول آن در سال 1310 منتشر شد. جلد دوم و سوم به ترتیب در سال‌های 1318 و 1320 انتشار یافت. این کتاب نخستین اثر دقیق و منظم درباره تاریخ فلسفه غرب در ایران است.
این کتاب شامل هر سه جلد در یک مجلد است. ترجمه رساله دکارت به نام گفتار در روش هم در این جلد گنجانده شده.