شکستن طلسم وحشت

40,000 تومان

نویسنده مشهور آریل دورفمن بیست و پنج سال از زندگی خود را در سایه ی خطرناک و مخوف ژنرال پینوشه که درباره شیلی و کل جهان برنامه ریزی هایی میکرد آزار دید. دورفمن تمامی جزئیات محاکمه های چهارساله در انگلیس ، اسپانیا و شیلی و همچنین، ایالات متحده -کشوری که خودش پینوشه را علم کرده بود- دنبال کرد. شکستن طلسم وحشت یک تریلر پر از تعلیق است که بیشتر در فضای دادگاه می گذرد و مملو است از نقاطی که در آن شانس ناگهان برمیگردد. و در عین حال به برخی از سوزناک ترین موضوعات امروزی می پردازد و آنها را بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 مهمتر و ضروری تر جلوه می دهد. دورفمن در این کتاب به این مسائل می پردازد: مرز های حاکمیت ملی در دنیایی که جهانی شده است کجاست؟ چگونه جهان بهم پیوسته، جنایاتی که علیه بشریت صورت گرفته را قضاوت می کند؟ حافظه و درد و حقوق بازماندگان در مبارزه برای یک سیستم جدید عادلانه چه نقشی دارند؟ اما مهمتر از همه ، نویسنده با گوش دادن دقیق به صدای بسیاری از قربانیان پینوشه ، به این مسئله می پردازد که چگونه می توانیم پس از آنکه یکبار آسیب دیدیم ، ترس را از وجود خود پاک کنیم و می پرسد آیا می توانیم بدون مواجهه با گذشته ی پر از آشوب و انحراف ، صلح و سازش برقرار کنیم؟ .