عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

50,000 تومان

کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست اثر مگان دیواین با موضوع  مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که این ها را برنمی تابد توسط نشر میلکان چاپ شده است.”عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست” ، کتابی برای افراد اندوهگین ، کسانی که آنها را دوست دارند و همه کسانی که به دنبال دوست داشتن خود و دیگران هستند مناسب است.