فکر نکن تنهایی

48,000 تومان

«فکر نکن تنهایی» آخرین کتاب الیف شافاک است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. او در این کتاب به موضوع های مختلفی همچون ادبیات، هویت زن، مسائل اجتماعی و زندگی شخصی خود پرداخته است.

ساختار کتاب «فکر نکن تنهایی» شبیه به کتاب «شمسپاره» و شامل یادداشت هایی با بن مایه اجتماعی و ادبی است و دغدغه ها و نگاه شافاک به مسائل اجتماعی را منعکس می کند. این یادداشت ها در یک سال اخیر در مطبوعات مختلف خارجی به چاپ رسیده است.