فکر کردن

110,000 تومان

نويسنده از دهه هفتاد این نگاه را به چالش کشیده است؛ از اين‌رو در این کتاب که چکیده سال‌ها پژوهش او درباره شگفتی‌ها و کاستی‌های ذهن انسان است، موجودی که می‌پندارد پادشاه افکار خویش است و فقط به اراده خود تصمیم می‌گیرد، نشان می‌دهد که عوامل دیگری هم هستند که در شکل‌گیری باورها، تصمیم‌ها و سلیقه‌های انسان نقش دارند که شاید گریزی از آن‌ها نباشد، اما می‌توان با شناخت‌شان منطقی‌تر فکر کرده و عاقلانه‌تر تصمیم گرفت.