قوی سیاه (تاثیر رویدادهای بینهایت غیرمحتمل)

93,000 تومان