لحظه‌ی برخاستن

35,000 تومان

«لحظه‌ی برخاستن دعوتی است فوری برای شجاعت .این کتاب دیدگاه مرا در مورد خودم، خانواده‌ام، کارم و ده‌ها چیز دیگر در دنیا تغییر داد. ملیندا داستان‌سراییِ شجاعانه و حساس را با اطلاعاتی مستدل تلفیق کرده تا این اثرِ خود را به یکی از کتاب‌های نادری تبدیل کند که مدت‌ها پس از خواندن آخرین صفحه‌اش، آن‌را در قلب و ذهن خود نگه می‌دارید .»