ما و میراث فلسفی مان

22,500 تومان

ما و میراث فلسفی مان (خوانشی نوین از فلسفه فارابی و ابن سینا) [مجموعه فلسفه و علوم اجتماعی] عنوان کتابی است از محمد باقر آل مهدی که در 220 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.