من و آزادی

39,000 تومان

ن و آزادی (خاطرات میرزا حسین خیاط (فرنیا) از دوستان عارف قزوینی و میرزا کوچک خان جنگلی) عنوان کتابی است از حسین فرنیا که در 198 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.