من یک معامله گر هستم / آشنایی با امواج الیوت و خطاهای شناختی

50,000 تومان