میعاد در سپیده دم

75,000 تومان

یعاد در سپیده دم عنوان کتابی است از رومن گاری با ترجمه‌ی مهدی غبرائی که در 471 صفحه و توسط انتشارات کتابسرای تندیس در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Promesse de l’aube = Promise at dawn: a memoir. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رومن گاری، کتاب‌های پرندگان در پرو می میرند(خیام)، ستاره باز(نشر مرکز)، اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو رو به راه است(نشر چشمه)، مهتاب عشق(جامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.