می توان دموکراسی را نجات داد

40,000 تومان

کتاب می توان دموکراسی را نجات داد اثر دوناتلا دلاپرتا با ترجمه علی روحانی توسط نشر ثالث روانه بازار شده است.

دوناتلا دلاپرتا، جامعه شناس سرشناس ایتالیایی ، به صورتی ماهرانه ، مفاهیم و شیوه های گوناگون دموکراسی مشارکتی و شورایی را بر اساس بررسی بازنمایی های این مفاهیم در نظریه های هنجاری و همچنین تحقیقات کاملا تجربی تحلیل کرده است