نازنین من!

74,000 تومان

کتاب «نازنین من» شامل نامه‌های مارتین هادیگر فیلسوف برجسته قرن بیستم به همسرش الفریده، پس از انتشار در سال ۱۳۸۶ برای دومین نوبت با ترجمه مهشید میرمعزی از سوی نشر نقش و نگار منتشر شد.