ناپلئون

52,500 تومان

با توجه به مترادف و هم معنا بودن زندگی و اعمال ناپلئون با تاریخ اروپا، نویسنده این کتاب ضمن شرح اندیشه و اعمال او، با پیوستگی به شرح تاثیر نیروهای له و علیه ناپلئون اعم از نظامی، دیپلماتیک، اخلاقی و اقتصادی بر کار او می پردازد. اگر می خواهید از مجموعه آثار و منابع مربوط به ناپئون و استراتژی های او آگاه شوید، با مطالعه این کتاب می توانید به شناخت هر چه بهتر شخصیت او و تاثیرش بر نبوغ نظامی و فعالیت سیاسی پی ببرید و…