نبرد سوسک‌ها ۲/ لوکریشا کاتر، ملکه‌ی سوسکی

43,000 تومان