هزار چهره علم

84,000 تومان

«هزار چهره علم» می‌کوشد ماهیت فلسفی مسائل درون و پیرامون علم را مورد کنکاش قرار دهند و می‌پرسند «آیا با در نظر گرفتن همه جوانب، علم برای نوع بشر امر خیری بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود؟»