پنی قشقرق ۵/ پنی قشقرق، رکوردشِکنِ بی‌رقیب

22,500 تومان