پیش‌بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن

45,000 تومان