کتاب نارنجی (هنر پایان دادن مذاکره به شیوه مطلوب و متعجب کردن مشتری)

39,500 تومان